ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
วันที่ 26/02/2019 เวลา 14:54 น. (410)
  โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลป่าแลวหลวง
วันที่ 20/02/2020
เวลา 13:18 น. (4)
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563
วันที่ 13/02/2020
เวลา 15:51 น. (16)
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
วันที่ 28/01/2020
เวลา 11:33 น. (128)
 
 พระราชพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่ 23/01/2020 (45)
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 20/01/2020 (37)
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยวสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 25/12/2019 (55)
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 24/12/2019 (54)