ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
วันที่ 26/02/2019 เวลา 14:54 น. (237)
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2562
วันที่ 31/07/2019
เวลา 11:26 น. (65)
  โครงการจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์
วันที่ 25/07/2019
เวลา 09:13 น. (58)
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 18/07/2019
เวลา 11:21 น. (75)
 
 โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม) วันที่ 08/07/2019 (85)
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 วันที่ 14/06/2019 (116)
 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 วันที่ 11/06/2019 (107)
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 วันที่ 09/04/2019 (188)