Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 40541 View view 3.235.30.155 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : * การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563  บันทักเมื่อ 05/03/2020 15:16 น.

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 

1.     โครงสร้างหน่วยงาน

2.     ข้อมูลผู้บริหาร

3.     อำนาจหน้าที่

4.     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.     ข้อมูลการติดต่อ     แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

6.     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

7.     ข่าวประชาสัมพันธ์

8.    Q & A

9.    Socail Network

10.  แผนดำเนินงานประจำปี

11.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6  เดือน      

             ปก             ส่วนที่  1             ส่วนที่  2              ส่วนที่  3            ส่วนที่   4

12.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    

            แผนที่  1        แผ่นที่   2      แผ่นที่   3     แผ่นที่  4     แผ่นที่  5    แผ่นที่  6    แผ่นที่  7     แผ่นที่   8

13.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ     

              -     แบบสอบถามความพึงพอใจ     ฉบับ  1      ฉบับ   2 

             -    รายงานความพึงพอใจของประชาชน 

17.  E - Sevice 

18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  

            -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 1      ประจำปี 2562

         -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 2     ประจำปี  2562

        -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ     ไตรมาสที่ 3     ประจำปี  2562

         -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 4     ประจำปี  2562  

20.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ประกอบด้วย * แผนพัฒนาบุคลากร    * แผนอัตรากำลัง

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 .การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed