Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65714 View view 3.215.180.226 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง  บันทักเมื่อ 24/02/2021 14:25 น.

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-036 - นน.ถ.60044 บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,792.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 หมู่ที่ 7 โดยปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตและลานจอดรถหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,546 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 15 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 2 (สาย นน.ถ.60-125) ยาว 2,550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,300.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-018 นน.ถ.60-128 บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ปริมาณงานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,038.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแลวหลวง  กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 550 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-060 นน.ถ.60-061 นน.ถ.60-127 บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,146.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนอภัยแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดอนอภัย ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนอภัยแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสบยาง ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนอภัยแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสบยาง ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนอภัยแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดอนอภัย ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกตอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-069 - นน.ถ.60-073 นน.ถ.60-075 - นน.ถ.60-079 บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 17 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,986.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-069 - นน.ถ.60-073 นน.ถ.60-075 - นน.ถ.60-079 บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 17 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,986.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-036 - นน.ถ.60-044 บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ปริมาณงานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,792.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว่นตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 หมู่ที่ 7 โดยปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตและลานจอดรถ หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,546 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 15 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 2 (สาย นน.ถ.60-125) ยาว 2,550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,300.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกตอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-018 นน.ถ.60-128 บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10  ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,038.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแลวหลวง กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 550 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-060 นน.ถ.60-061 นน.ถ.60-127 บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,146.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 สาย

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.60-128 บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,375 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4  ตำบลป่าแลวหลวง เรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งลำน้ำมวบ สูง 3 เมตร ยาว 1,470 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง เรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งลำน้ำมวบ สูง 3 เมตร ยาว 1,470 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4  ตำบลป่าแลวหลวง เรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งลำน้ำมวบ สูง 3 เมตร ยาว 1,470 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) นน.ถ.60-001,นน.ถ.60-108 บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-001,นน.ถ.60-108 จำนวน 2 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.04 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-125 บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 1 ตำบลป่าแลวหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าแลว หมู่ที่ 1 บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแลวหลวง เรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งลำน้ำยาง สูง 3 เมตร ยาว 1,470 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) นน.ถ.60-001,นน.ถ.60-108 บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-001,นน.ถ.60-108 จำนวน 2 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.04 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-125 บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 1 ตำบลป่าแลวหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าแลว หมู่ที่ 1 บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแลวหลวง เรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งลำน้ำยาง สูง 3 เมตร ยาว 1,470 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 และโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ครั้งที่ 2

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 และโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ครั้งที่ 2

-ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งานทาง) จำนวน 4 โครงการ

-ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 และโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแลวหลวง , โครงการต่อเติมหลังคาระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 และโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ่อขยะตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแลวหลวง , โครงการต่อเติมหลังคาระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 

-ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแลวหลวง , โครงการต่อเติมหลังคาระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 , โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 และโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ่อขยะตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแลวหลวง , โครงการต่อเติมหลังคาระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแลวหลวง , โครงการต่อเติมหลังคาระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5 โครงการ

 -ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)

  -ร่างประกาศจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

-ประกาศประะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแลว ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)   

-ร่างประกาศจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแลว ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

-ร่างประกาศจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

-ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

-ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแลว ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแลว ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

-ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

 

 

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed