Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65531 View view 3.237.97.64 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : แผนอัตรากำลัง  บันทักเมื่อ 06/08/2020 14:00 น.

 

 

 

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

 

แผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2563

ชุดที่  1     ชุดที่   2   ชุดที่   3   ชุดที่   4    ชุดที่    5    ชุดที่   6   ชุดที่   7     ชุดที่  8 ชุดที่   9   ชุดที่   10

ชุดที่  11   ชุดที่  12    ชุดที่  13   ชุดที่   14   ชุดที่  15   ชุดที่  16   ชุดที่  17   ชุดที่  18   ชุดที่  19

 

                                                                                                      .................................................................

                                                                      แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ   2558 - 2560  

                                     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐

                                                                                -    ปกแผนอัตรากำลัง

                                -     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘- ๒๕๖๐

                                                        ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙

                   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง

                                ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

                                                                                -   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  

                                                     -   บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง แนบท้ายคำสั่ง

                                                                                -   ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น 

                                                                                -   โครงสร้างส่วนราชการ  

                                                                                -   บัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่งประกอบแผน  58 -60

                                                                                -   บัญชีแสดงการจัดสรรคนลงสู่ตำแหน่งระบบแท่ง  1 มกราคม ปี 59

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed