Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 63388 View view 3.239.242.55 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : แผนพัฒนาท้องถิ่น  บันทักเมื่อ 25/12/2019 15:32 น.

 

                                                   

 

                                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง 

 

                             1.  ปกแผน        2.   สารบัญ      3.  ส่วนที่ 1       4.   ส่วนที่  2        5.  ส่วนที่   3        6.   ส่วนที่    4        ภาคผนวก

 

 

 

                                                แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่  2 พ.ศ.2561

 

                                                                                                             -   ปก

                                                                                       -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 61-64

                                                                                       -   หลักการและเหตุผลเพิ่มเติมแผน  ฉ.2

                                                                                       -    แบบ  ผ.01   ย.1

                                                                                       -   แบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที่  1 เคหะและชุมชน

                                                                                       -   แบบ ผ.05  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประสานแผนพัฒนา

                                                                                       -   แบบ ผ.06   แผนงานโครงการที่ไม่ใช้งบ

                                                                                       -   แบบ ผ.08   บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม

 

                                                                                        แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561- 2564)

 

                                             

                                                                     

                                                                                                  

                                                                         

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed