เรียน 
  เรื่อง ขายพัสดุที่มีสภาพชำรุดซ่อมไม่ได้ หมดความจำเป็นฯ ปี งปม. 2562 ครั้งที่ 2

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ขายพัสดุที่มีสภาพชำรุดซ่อมไม่ได้ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จำนวน 9 รายการ ปี งปม. 2562 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/02/2020 เวลา  : 09:41 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1402200941KH2C41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save