เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-000

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0001 เพื่อใช้ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร่สวนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/02/2020 เวลา  : 11:21 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 0402201121ZGMLO1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save