เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
  เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/02/2020 เวลา  : 11:11 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 0402201111RYWSP1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save