เรียน 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/05/2019 เวลา  : 14:03 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 2705191403O8XRQ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save