เรียน 
  เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โคร

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓, โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔, โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕, โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/05/2019 เวลา  : 15:08 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 0205191508LYE521.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save