เรียน 
  เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัต

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานทาง) จำนวน 4 โครงการ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 29/04/2019 เวลา  : 15:46 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 2904191546529EF1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save