เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8,

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ ๘ , โครงการต่อเติมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง , โครงการต่อเติมหลังคาระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมูที่ ๖ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านอภัยคีรี หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/04/2019 เวลา  : 10:52 น. โดย  :
โหลด1 : 22041910527OXID1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save