เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสบยาง ตำบลป่าแลวหล

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสบยาง ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 16/02/2021 เวลา  : 15:24 น. โดย  :
โหลด1 : 16022115249EQJ61.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save