เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3 บ้านดอนอภัย ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3 บ้านดอนอภัย ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 16/02/2021 เวลา  : 15:21 น. โดย  :
โหลด1 : 16022115212OLCZ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save