เรียน 
  เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา บ้านสบยาง หมู่ท

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 แบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/02/2021 เวลา  : 15:29 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1002211529EYH7T1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save