เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน(ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน(ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-018 นน.ถ.60-128 บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,038.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/11/2020 เวลา  : 10:34 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1711201024DHE2Q1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save