เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 2 (สาย นน.ถ.60-125)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 2 (สาย นน.ถ.60-125) ยาว 2,550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,300.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/11/2020 เวลา  : 10:33 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1711201022XI5Q71.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save