เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแลวหลวง กว้าง 1.50 เมตร ล

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแลวหลวง กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 550 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )


  ลงเมื่อวันที่ 
: 16/11/2020 เวลา  : 15:15 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1611201515IA2F71.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save