เรียน 
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/11/2020 เวลา  : 13:29 น. โดย  : นางกานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1211201329M4BSL1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save