เรียน 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัง

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2563)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 16/10/2020 เวลา  : 08:56 น. โดย  : นางกานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1610200856X3PUB1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save