เรียน 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/10/2020 เวลา  : 09:50 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 0610200950EX5KQ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save