เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.60-128 บ้านพนาไพร หมู่

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.60-128 บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น่อยกว่า 14,375 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 01/09/2020 เวลา  : 16:29 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 010920162929D5X1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save