เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกล

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จังหวัดน่าน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/03/2020 เวลา  : 16:27 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 24032016277ACVU1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save