เรียน 
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านป่

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) นน.ถ.60-001,นน.ถ.60-108 บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-001,นน.ถ.60-108 จำนวน 2 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 สาย


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/03/2020 เวลา  : 16:04 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1903201604AK8OB1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save