เรียน 
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-125

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-125 บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 1 ตำบลป่าแลวหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สาย


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/03/2020 เวลา  : 15:59 น. โดย  : กานต์สินี ภิวงค์
โหลด1 : 1903201559UMALF1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save