Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 45756 View view 35.168.112.145 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
: 08/04/2020
: 15:08 น.กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดในพื้นตำบลป่าแลวหลวง
: 02/04/2020
: 11:04 น.โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
: 26/03/2020
: 15:58 น.กิจกรรม Big cleaning day 11 มีนาคม 2563
: 11/03/2020
: 14:33 น.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
: 10/03/2020
: 16:13 น.โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
: 05/03/2020
: 14:50 น.
angelโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2563
: 04/03/2020
: 12:54 น.โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลป่าแลวหลวง
: 20/02/2020
: 13:18 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563
: 13/02/2020
: 15:51 น.ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
: 28/01/2020
: 11:33 น.พระราชพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์
: 23/01/2020
: 09:46 น.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
: 20/01/2020
: 12:42 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยวสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
: 25/12/2019
: 13:16 น.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
: 24/12/2019
: 14:47 น.โครงการ อบต.สัณจร ประจำปี 2563
: 19/12/2019
: 09:12 น.
angelประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2562
: 31/07/2019
: 11:26 น.
angelโครงการจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์
: 25/07/2019
: 09:13 น.โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
: 18/07/2019
: 11:21 น.โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม)
: 08/07/2019
: 15:31 น.
angelประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562
: 14/06/2019
: 15:09 น.
angelโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562
: 11/06/2019
: 09:52 น.
angelโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562
: 09/04/2019
: 13:21 น.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
: 26/02/2019
: 14:54 น.
angelประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีปี พ.ศ.2562
: 26/02/2019
: 14:57 น.
angelโครงการทำน้ำยาเอนกประสงค์
: 24/07/2018
: 14:12 น.
angelโครงการอบรมซ้อมแผนสาธารณภัย (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม)
: 23/07/2018
: 16:05 น.
angelโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร
: 24/07/2018
: 13:01 น.
angelโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
: 11/07/2018
: 14:07 น.
angelโครงการอบรมคัดแยกขยะชุมชน
: 11/07/2018
: 13:57 น.
angelรับสมัครบุคคลเพือเป็นพนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
: 20/06/2018
: 15:15 น.
angelตรวจสอบเหตุรำคาญ
: 13/06/2018
: 16:06 น.
angelโครงการส่งเสริมประเพณีฟังธรรมปลาช่อน ประจำปี 2561
: 12/06/2018
: 11:42 น.
angelประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
: 12/06/2018
: 11:27 น.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
: 22/11/2017
: 09:01 น.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
: 15/11/2017
: 14:28 น.สัญญาประชาคม
: 14/11/2017
: 12:48 น.โครงการปลูกป่าชุมชน ตำบลป่าแลวหลวง
: 12/06/2018
: 11:28 น.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน
: 31/07/2017
: 12:43 น.
ฟ้ามีตาโครงการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันเด็กจมน้ำ)
: 21/07/2017
: 11:18 น.
ฟ้ามีตาโครงการปลูกป่าทีวี 360 องศา
: 23/06/2017
: 15:42 น.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
: 23/06/2017
: 09:30 น.มารู้จักกองทุน สปสช.
: 01/06/2017
: 16:40 น.
ฟ้ามีตาโครงการคัดแยกขยะชุมชน ประจำปี 2560
: 23/05/2017
: 11:00 น.โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
: 12/04/2017
: 11:28 น.
ฟ้ามีตาโครงการพัฒนาบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
: 11/04/2017
: 12:03 น.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
: 31/03/2017
: 11:58 น.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.
: 22/03/2017
: 11:26 น.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น
: 01/06/2017
: 16:14 น.
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed