Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65718 View view 3.215.180.226 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากร อบต.ป่าแลวหลวง
: 01/09/2020
: 11:23 น.กิจกรรมเก็บขยะ Bigcleaning day อบต.ป่าแลวหลวง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้บริเวณถนนสองข้างทาง
: 26/08/2020
: 14:30 น.โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: 13/08/2020
: 16:23 น.
angelประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
: 04/08/2020
: 15:22 น.
angelประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
: 14/07/2020
: 10:32 น.โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง
: 13/07/2020
: 14:57 น.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
: 08/04/2020
: 15:08 น.กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดในพื้นตำบลป่าแลวหลวง
: 02/04/2020
: 11:04 น.โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
: 26/03/2020
: 15:58 น.กิจกรรม Big cleaning day 11 มีนาคม 2563
: 11/03/2020
: 14:33 น.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
: 10/03/2020
: 16:13 น.โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
: 05/03/2020
: 14:50 น.
angelโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
: 20/01/2020
: 12:42 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยวสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
: 25/12/2019
: 13:16 น.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
: 24/12/2019
: 14:47 น.โครงการ อบต.สัณจร ประจำปี 2563
: 19/12/2019
: 09:12 น.
angelประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2562
: 31/07/2019
: 11:26 น.
angelโครงการจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์
: 25/07/2019
: 09:13 น.โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
: 18/07/2019
: 11:21 น.โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม)
: 08/07/2019
: 15:31 น.
angelประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562
: 14/06/2019
: 15:09 น.
angelโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562
: 11/06/2019
: 09:52 น.
angelโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562
: 09/04/2019
: 13:21 น.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
: 26/02/2019
: 14:54 น.
angelประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีปี พ.ศ.2562
: 26/02/2019
: 14:57 น.
angel
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed